./viber (29) 358-24-70           (29) 617-16-43          (29) 859-11-13
HYUNDAI

HYUNDAI

    VIN . (17) 255-57-86, Velcom (29) 358-24-70, VIBER Velcom (29) 358-24-70,

  e-mail : green-motors@mail.ru .

  . - ! , !
  Hyundai (.   (),   -.     , Hyundai Motor Group, Hyundai Department Store Group Hyundai Heavy Industries Group. Hyundai    ??, [1].
   

   1947   . - [2].  -  , . ,   .

    -  . , 400-    [3]. 1965 Hyundai , [4]. 1967  Hyundai Motor Company[5]. 1973  Hyundai Heavy Industries[6]. [7]. 1983 Hyundai , Hyundai Electronics ( 2001 Hynix)[8].

  1990- Hyundai 60 , , , , , , . 90  . 200 000 [4].

  [ |  ]

  1995 , 404 [9].

  1999 Hyundai , -, -[10][11].

  ,  2000 ,  , , ,  , , .   -  2001  ,  , . 1  2003 . Hyundai Group :

  Hyundai Group , . , Hyundai, Hyundai Group. , Hyundai -.