./viber (29) 358-24-70

22 2015

­­ ­­ Volvo Truck Center Group, ­­­­ ­­ ­ , ­­­ ­ ­­­ ­­­­ ­ ­­­ ­, ­ . ­­­ ­­ G4S Nederland, ­­­­­­­­ ­ ­­­ ­­­ ­ ­-­. ­­ ­­­ ­­ , ­­ ­­­, ­ ­ ­ ­ ­ ­­.

­­­ ­­­ Volvo FM 330 62 ­ ­­ (X-low). ­­ ­ 11-­­ ­­ Volvo D11K ­­ 330 .., 12-­­­ ­­­­­­ I-Shift AT2412E «­» ­ ­ ­. ­ ­ ­­­­ ­ ­­­­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­. ­ ­­­ ­­ 27 .

www.gruzovikpress.ru